Hindamismudel: Ajatelg - ( 1. veerand). Kui kogud 20- 24 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 8 - 9 punkti annab hinde: hea, 6 - 7 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0- 5 korral tuleb puudused likvideerida ja ajatelg uuesti esitada

Autor: Laine Aluoja

Valdkond: Visuaalne mõtlemine: Ajatelg

Kriteerium 4 3 21
saab aru, millise teose ja millise ajavahemikuga on tegemist, millised põhisündmused ja kus toimuvad, kes on tegelased pikemal uurimisel on võimalik üldiselt aru saada esineb suuri puudujääke nii sündmuste, koha kui ka aja määratlemisel ülesandest on valesti aru saadud, ei ole võimalik ajatelje põhjal siduda aega, sündmusi, tegelasi ja kohti
sündmus (tegevus) kasutatud arusaadavaid märksõnu kasutatud üldiselt arusaadavaid märksõnu, kuid mõni sõnastus on liiga pikk või arusaamatu kasutatakse palju pikki lauseid või arusaamatuid märksõnu märksõnad on arusaamatud või pole võimalik siduda vastava ajaga
aeg ja sellele vastav sündmus aeg on märgitud täpselt, kõikidele ajaühikutele on märgitud vastav sündmus, ükski sündmus ei puudu mõni oluline sündmus puudub või valesti lisatud, märgitud kuni 70% sündmustest puudub kuni 50% olulistest sündmustest, osa valesti märgitud ajale vastavad sündmused on valesti märgitud või paljud puuduvad
graafika ajatelg on kujutatud arusaadavalt, kasutatud erinevaid värve, tähesuurusi, annab hea ülevaate ajatelg on kujutatud arusaadavalt, kuid ei kasutata värve või muid teksti esiletõstmise vahendeid ajateljest on kohati raske aru saada, kõiki aegu ja sündmusi ei ole võimalik kokku viia ajatelg on kujutatud arusaamatult, ei ole võimalik aru saada aja ja sündmuse seostest
üldmulje saab aru, millise teose ja millise ajavahemikuga on tegemist, millised põhisündmused ja kus toimuvad, kes on tegelased pikemal uurimisel on võimalik üldiselt aru saada esineb suuri puudujääke nii sündmuste, koha kui ka aja määratlemisel ülesandest on valesti aru saadud, ei ole võimalik ajatelje põhjal siduda aega, sündmusi, tegelasi ja kohti
pealkiri pealkiri annab täpse ülevaate vaadeldavast ajavahemikust, osutab teosele pealkirjast on võimalik tuletada kujutatavat ajavahemikku, osutab teosele pealkirja järgi pole võimalik aru saada kujutatavat ajavahemikku või ei osuta teosele pealkiri puudub

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.10.2013 15:50:44

Muudetud: 08.10.2013 16:06:20


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile