Hindamismudel: esitluse hindamismudel

Autor: Külli Natka

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Avaleht Korrektne ja sisaldab pealkirja, nime, klassi, aastaarvu. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Sisu (punktid korrutatakse 2-ga) Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne ja esitatud lühikeste punktidena. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Lisatud vähemalt 4 pilti Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Lisatud vähemalt 3 pilti Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või see on mitteloetav. Lisatud vähemalt 2 pilti Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Lisatud vähemalt 1 pilt.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab kõikide materjalide loendit. Kasutatud fotode aadressid on lisatud. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku , kirjavahemärgi ja/või õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, slaidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke slaidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.
Suuline esitlus (punktid korrutatakse 2-ga) Kõne on selge ja arusaadav, silmside kuulajaga, korrektne kehakeel, ei kasuta kõnekeelt ega parasiitsõnu. Oskab vastata küsimustele. 2 puudujääki 4 puudujääki 5 või enam puudujääki
Hindamine \"5\"- 36- 40 PUNKTI \"4\"- 30-35 PUNKTI \"3\"- 20-29 PUNKTI VÄHEM KUI 20 PUNKTI- TEE UUESTI

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 04.03.2014 15:59:22


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile