Hindamismudel: Jutustamine

Autor: Sirje Kautsaar

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
Soravus Jutustab soravalt, loomulike pausidega. Jutustab soravalt, teeb üksikuid mittevajalikke pause meeldetuletamiseks. Jutustamine katkendlik, kuid saab ise lõpuni hakkama. Jutustamine küsimustele tuginedes.
Kõne selgus (diktsioon) ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kuid liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik.
Ilmekus Ilmestab oma jutustust ilmete, liigutuste jmt. Jutustus on kohati ilmestatud. Jutustus monotoonne.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.10.2014 20:06:03

Muudetud: 12.10.2014 20:11:33


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile