Hindamismudel: ???

Autor: Maris Maripu

Valdkond: Multimeedia: Videoklipp

Kriteerium 4 3 21
Rakendatavus Videos näidatu on kergesti rakendatav ka teiste õpetajate poolt. Videos näidatu on rakendatav teiste õpetajate poolt. Videos näidatut saab mõningal määral rakendada teiste õpetajate poolt. Videos näidatud on raske rakendada teiste õpetajate poolt.
Video selgitus Videole lisatud selgitus on põhjalik ning sisaldab tunni eesmärki, lühikirjeldust ja oodatavaid õpitulemusi. Videole lisatud selgitus sisaldab tunni eesmärki, lühikirjeldust ja oodatavaid õpitulemusi. Videole lisatud selgituses on mõningad puudujäägid. Videole ei ole lisatud selgitust.
Sõnumi selgus Video annab väga hea ülevaate õppimisloost. Video annab hea ülevaate õppimisloost. Mõned aspektid õppimisloos jäävad selgusetuks. Video on arusaamatu ja ei anna ülevaadet õppimisloost

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 25.10.2014 19:58:47


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile