Hindamismudel: Lugemisoskus

Autor: Nele-Maris Uibokand

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 5 4 32
Tempo Loeb soravalt, veerimata. Lugemist on hea jälgida Loeb soravalt, esinevad mõned üksikud pausid. Loeb teksti pidades aegajalt pause, lugemine venib. Loeb veerides, tempo on ebaühtlane ja lugemist on raske jälgida.
Õigsus Loeb vigadeta. Esineb mõni viga, kuid parandab end ise. Loeb nii, et esineb mitmeid vigu, ise neid ei paranda. Lugedes esineb palju vigu.
Ilmekus Kasutab enda häält aktiivselt, väljendab erinevaid emotsioone ja tegelaste iseloomu, tundeid. Teksti mõte on hästi arusaadav. Lugemine on üsna ilmekas, tekitab sobiva meeleolu. Lugemine on vähe ilmekas, üsna vähe huvi tekitav. Loeb ilmetult ning teksti mõtet edasi ei anna.
Kuuldavus Lugejat kuuleb hästi kogu klass. Lugeja on kuulda enamasti kõigile. Lugejat on üsna raske kuulda, selleks peab pingutama. Lugejat on väga raske kuulda.
Loetu mõistmine Mõistab loetud teksti täielikult. Oskab vastata küsimustele ning teksti lühidalt kokku võtta. Saab aru loetud teksti sisust, oskab vastata küsimustele, kuid võib vajada täiendavat suunavat küsimust. Toob välja olulisemad pidepunktid. Esineb mitmeid puudujääke loetu mõsitmisel ja olulisi faktivigu. Ei mõista loetud jutu sisu.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 14.11.2014 20:12:00

Muudetud: 14.11.2014 20:16:35


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile