Hindamismudel: Joonistamine

Autor: Kadi Rinaldo

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 21
vormistamine töö on esitamisel korrektne ja puhas töö on peaaegu korrektne ja puhas töös esineb üksikuid ebakorrektsusi töö on ebakorrektne
kompositsioon pildi pind on väga hästi organiseeritud pildi pind on hästi organiseeritud pildi pinna organiseerimises esineb vigu pildi pind on halvasti organiseeritud
tähtaeg Töö on esitatud tähtajaks töö on esitatud nädal pärast tähtaega töö on esitatud rohkem kui nädal pärast tähtaega töö esitamata
Tööprotsess õpilane töötab süvenenult, kasutab aega ratsionaalselt, vajadusel küsib abi, suudab sõnastada oma ideed ning otsib parimat lahendust selle teostamiseks, vajalikud töövahendid on olemas õpilane töötab süvenenult, kasutab aega ratsionaalselt, ei oska aga anda selgitusi oma mõttekäigu ega kavatsuste kohta, töövahendid puuduvad osaliselt õpilane tegeleb tööprotsessi käigus kõrvaliste asjadega, puuduvad vajalikud töövahendid, ta tegutseb läbimõtlematult õpilane ei osale tööprotsessis ning segab ka kaasõpilasi töötamisel, töövahendid puuduvad

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.11.2014 16:27:01


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile