Hindamismudel: Lugemisoskuse hindamismudel

Autor: Anne Kaare

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Soravus Loeb soravalt ja arusaadavalt. Vigu ei esine. . Loeb soravalt, kuid teeb pause vales kohas. Esinevad mõned (1-3) vead. Loeb, kuid lugemisel esineb vales kohas pause ja teeb palju (üle 3) vigu. Ei suuda teksti soravalt ette kanda.
Loetust arusaamine Saab loetud tekstist aru ning suudab oma sõnadega seda ümber jutustada. Saab aru, aga ei suuda iseseisvalt teksti ringi jutustada. Õpetaja peab mõningate küsimustega aitama. Saab tekstist aru, aga ei suuda loetut oma sõnadega ringi jutustada. EI saa loetud tekstist aru.
Ilmekus Kasutab enda häält aktiivselt, väljendab erinevaid emotsioone ja tegelaste iseloomu, tundeid. Teksti mõte on hästi arusaadav. Lugemine on üsna ilmekas, tekitab sobiva meeleolu. Lugemine on vähe ilmekas. Kuulamisel ei teki huvi kuulata Loeb ilmetult ning teksti mõtet edasi ei anna.
Kuuldavus Lugejat kuuleb hästi kogu klass. Lugeja on kuulda enamasti kõigile. Lugejat on üsna raske kuulda, selleks peab pingutama. Lugejat on väga raske kuulda.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.11.2014 20:15:18


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile