Hindamismudel: Suuline eneseväljendus: Raamatu tutvustamine

Autor: Liliana Kester

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 3 21
Jutustamise soravus Jutustab soravalt, loomulike pausidega. Jutustab soravalt, teeb üksikuid mittevajalikke pause meeldetuletamiseks. Jutustamine katkendlik, lisaküsimustele tuginedes.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on suunatud klassile. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne on suunatud osaliselt klassile. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause. Kõne on suunatud ainult õpetajale.
Jutustamise vastavus raamatule Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Teab tegelaste nimesid ja oskab seostada tegelasi omavahel. Jutustab teemapõhiselt, kuid liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Ei tea tegelaste omavahelisi seoseid. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Ei tea tegelasi, ei oska seostada omavahel.
Esinemisoskus Ilmestab oma jutustust ilmete ja liigutustega, näitab raamatust pilte vastavalt jutustamisele. Jutustus on kohati ilmestatud, näitab raamatust pilte, mis ei vasta jutustamisele. Jutustus monotoone, ei oska raamatust pilte seostada jutustamisele.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.11.2014 22:17:48


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile