Hindamismudel: Lugemine

Autor: Tiiu Maide

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
aeg Järgib täpselt etteantud aega,1.min. Ajast läheb üle 20 sek. Ajast läheb üle 40 sek. Ei mahu üldse aja piiridesse,aeg ületab etteantud aega 1 min.
teadlikkus Loeb nii,et on aru saada,et mõistab teksti täielikult. Lugemisel on aru saada,et üksikud sõnad jäävad arusaamatuks. Lüngad tervest tekstist arusaamisel. Ei saa loetust aru.
kuuldavus Loeb selgelt,valju häälega,kõik sõnad on kuuldavad. Loeb selgelt, valju häälega,kuid kõikidest sõnadest aru ei saa. Lugemine ei ole hästi kuulda. Loeb väga vaikselt.
ilmekus Loeb väga ilmekalt. Loeb ilmekalt,kuid erinevaid hääletoone kasutamata. Loeb ilmekalt. Loeb ilmetult.
soravus Loeb soravalt. Teeb pausi vales kohas. Esineb üksikuid pause vales kohas. Veerib.
õigsus Loeb vigadeta. Loeb ühe veaga. Loeb väheste vigadega. Esineb palju vigu.
rekvisiitide kasutamine Kasutab kostüümi või rekvisiite. Ei kasuta kostüümi ega rekvisiite.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.11.2014 09:58:49


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile