Hindamismudel: Lugemine

Autor: Tiiu Maide

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium Väga hästi Hästi On puudujääkePalju puudujääke
Tempo Loeb soravalt. Tempo on paras. Lugemist on hea jälgida Loeb soravalt. Tempo on läbivalt kas liiga kiire või liiga aeglane. Lugemist on enamasti hea jälgida Loeb kohati veerides. Tempo on lugemise ajal muutlik. Lugemist ei ole kohati hea jälgida Loeb suures osas veerides . Tempo on lugemise ajal väga muutlik Lugemist ei ole hea jälgida
Õigsus Loeb vigadeta Esineb üksikuid vigu, mida lugeja ise parandab. Esineb mitmeid lugemisvigu. Lugeja ise vigu ei märka ja ei paranda Esineb palju lugemisvigu. Lugeja ise vigu ei märka ja ei paranda
Ilmekus Kasutab enda häält parasjagu aktiivselt. Väljendab häälega erinevaid emotsioone, tegelaste iseloomu ja tundeid. kuid ei pinguta sellega üle. Ilmekus toetab teksti mõistmist. Kasutab enda häält enamasti aktiivselt. Väljendab enamasti oma häälega ka erinevaid emotsioone, tegelaste iseloomu ja tundeid. kuid ei pinguta sellega üle. Ilmekus toetab teksti mõistmist. Kasutab enda hääle aktiivsust vähe. Erinevaid emotsioone, tegelaste iseloomu ja tundeid oma häälega ei väljenda või pingutab sellega hoopis üle. Ilmekus ei toeta enamasti teksti mõistmist. Ei kasutab enda hääle aktiivsust. Ei väljenda oma hääleha erinevaid emotsioone, tegelaste iseloomu ja tundeid või pingutab sellega hoopis üle. Ilmekus ei toeta teksti mõistmist.
Kuuldavus Hääle tugevus on paras. Kuulda pingutamata tervele klassile. Hääle tugevus on enamasti paras . Kuulda tervele klassile. Hääle tugevus on kas liiga vaikne (või vali) Kuulamiseks peab pingutama terve klass. Hääle tugevus on liiga vaikne. Lugejat on väga raske kuulata.
Loetu mõistmine Lugeja toob teksti mõtte täielikult kuulajateni. Lugeja toob teksti mõtte kuulajateni. Lugeja toob osa teksti mõttest kuulajateni. Lugeja ei too teksti mõtet kuulajateni.
Kehakeel Lugeja tunneb ennast klassi ees vabalt. Seisab pigutamata Sobivusel teeb teksti ilmestavaid liigutusi. Enne ja pärast lugemist võtab klassiga silmsideme. Lugeja tunneb ennast klassi ees enamasti vabalt. Seisab enamasti pigutamata Sobivusel teeb teksti ilmestavaid liigutusi. Enne ja pärast lugemist püüab võtta klassiga silmsidet. Lugeja tunneb ennast klassi ees ebakindlalt. Seisab pigutatult. Ei tee teksti ilmestavaid liigutusi. Enne ja pärast lugemist ei võta klassiga silmsidet. Lugeja tunneb ennast klassi ees ebakindlalt. Seisab pigutatult. Ei tee teksti ilmestavaid liigutusi. Vaatab ainult õpikusse või maha.
Meeleolu On sobivas positiivses meeleolus On sobivas positiivses meeleolus Ei näita oma meeleolu välja või on liialdatult rõõmsameelne Ei näita oma meeleolu välja (on tuim) või on liialdatult rõõmsameelne (veiderdab)

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.11.2014 12:03:21


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile