Hindamismudel: Lugemine

Autor: Reet Mõis

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 3 21
Õigsus loeb vigadeta esineb üksikuid vigu esineb vigu, kaotab lugemisjärje
ladusus loeb ladusalt esineb üksikuid pause pikemate sünade lugemisel veerib, loeb sõna haaval
Ilmekus loeb ilmekalt loeb üldiselt ilmekalt loeb monotoonselt
Teadlikkus saab loetust täielikult aru ei mõista mõnda kota loetust ei saa üldse loetust aru
Kuuldavus loeb selge ja valju häälega loeb kohati ebaselge häälega loeb vaikselt

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 19.11.2014 10:56:45


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile