Hindamismudel: Kodulugemine 6.kl.inglise keel: suuline kokkuvõte

Autor: Margit Laidvee

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 5 4 32
Sisu ja teemakohasus Sisu ülesehitus on loogiline ja väga täpne. Õpilane on raamatu väga põhjalikult läbi lugenud. Sisu ülesehitus on enam-vähem loogiline ja täpne. Õpilane on raamatu põhjalikult läbi lugenud Sisu ülesehitus ei ole väga loogiline. Õpilane ei ole raamatut põhjalikult läbi lugenud. Sisu ülesehitus ei ole loogiline. Õpilane ei ole tervet raamatut läbi lugenud.
Sõnavara Õpilane kasutab palju uusi sõnu. Sõnavara on vaheldusrikas. Õpilane kasutab uusi sõnu. Sõnavaras esineb üksikuid vigu. Õpilane kasutab üksikuid uusi sõnu. Sõnavara on lihtne. Õpilane teeb palju vigu, mis ei takista tekstist arusaamist. Õpilane ei kasuta uusi sõnu. Sõnavara on piiratud. Õpilane teeb palju vigu, mis takistavad tekstist arusaamist.
Grammatiline korrektsus Õpilane moodustab grammatiliselt korrektseid lausetega. Laused on mitmekesised. Õpilane kasutab liitlauseid. Õpilane teeb üksikuid grammatilisi vigu, mis ei häiri tekstist arusaamist. Õpilane kasutab ka liitlauseid. Õpilane teeb palju grammatilisi vigu, mis ei takista olulisel määral tekstist arusaamist. Õpilane kasutab enamasti lihtlauseid. Grammatiliste vigade rohkus takistab kuulajal teksti mõistmist. Õpilane kasutab vaid lihtlauseid.
Hääldus ja kõne tempo Õpilase hääldus on väga hea. Kõne on arusaadav ja selge. Tempo paras ja jälgitav. Õpilase hääldus on hea. Esineb üksikuid hääldusvigu. Kõne on üldiselt selge, õpilane teeb mõned mõttepausid. Õpilane teeb rohkelt hääldusvigu, tekst on siiski mõistetav. Jutustamine ei ole loomulik. Mõttepausid on pikad. Õpilane teeb häädusvigu, mis takistavad teksti mõistmist. Kõne ei ole ladus ega selge. Mõttepausid on liiga pikad.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 20.11.2014 21:32:57


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile