Hindamismudel: Käeline tegevus: Joonistamine algklassides

Autor: Reet Mõis

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 21
töö protsess õpilane töötab süvenenult, kasutab aega ratsionaalselt, suudab sõnastada oma ideid ning otsib parimat lahendust selle teostamiseks, kõik vajalikud töövahendid olemas õpilane töötab süvenenult, kasutab aega ratsionaalselt, ei oska aga anda selgitusi oma mõttekäigu ega kavatsuste kohta, puuduvad osaliselt töövahendid õpilane tegeleb töö protsessi käigus kõrvaliste asjadega, puuduvad vajalikud töövahendid, tegutseb läbimõtlematult õpilane ei osale tööprotsessis ning segab kaasõpilasi töötamisel, puuduvad vajalikud töövahendid
vormiõpetus kujutatu on väga äratuntav, iseloomulikus poosis kujutatu on äratuntav. veidi ebaharilikus poosis kujutatut võib aimata kujutis ei ole äratuntav
kompositsioon pildi pind on väga hästi organiseeritud pildi pind on hästi organiseeritud pildi pinna organiseerimises esineb vigu pildi pind on halvasti organiseeritud
vormistamine töö on esitamisel korrektne ja puhas töö on peaaegu korrektne ja puhas töös esineb üksikuid ebakorrektsusi töö on ebakorrektne

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 23.11.2014 16:57:37

Muudetud: 23.11.2014 17:02:50


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile