Hindamismudel: Lugemisoskus keelekümblus 1.klass

Autor: Ellen Strohmann

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Õigsus Loeb vigadeta Loeb üldiselt vigadeta, raskemate sõnade puhul võib lugemistempo olla pisut aeglasem (kuni 2 viga raskemates sõnades). Esinevad üksikud vead, kuid enamasti parandab ennast ise (vead nii keerulisemates kui lihtsamates sõnades). Esineb vigu. Lugemisel kaotab järje, unustab, kuidas ühte või teist tähte õigesti .
Soravus Loeb soravalt Loeb küllaltki kiiresti, takerdub raskemate sõnade puhul. Pausid. Raskemaid sõnu veerib. Loeb veerides või tähthaaval.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt, lausetes õiged rõhuasetused. Loeb üldiselt ilmekalt, pikemaid lauseid jaotab rõhuasetuse poolest kaheks. Loeb märgates üksikuid kirjavahemärke, põhirõhk on siiski õigesti läbi lugemisel. Loeb monotoonselt.
Kuuldavus Loeb selge, valju häälega. Loeb selgesti, kuid vaikselt. Loeb kohati ebaselge häälega. Loeb äärmiselt vaikselt, teised ei kuule.
Teadlikkus Saab täielukut aru teksti sisust. Saab aru teksti sisust, ei mõista mõnda kohta loetud tekstist. Mõistab üksikuid lihtsamaid lauseid. Ei saa loetud tekstist aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 25.11.2014 23:16:49


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile