Hindamismudel: Küsitluse koostamine Google Drives

Autor: Kairi Karlson

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 4 3 21
sissejuhatuse vormistamine Küsitluse sissejuhatus on põhjalikult läbi mõeldud, korrektselt vormistatud. Sissejuhatus peab sisaldama küsitluse läbiviijat (nimi, kool, klass), küsitluse eesmärki ja küsitluse vastamiseks kuluvat aega. Küsitluse sissejuhatus on põhjalikult läbi mõeldud. sissejuhatus peab sisaldama küsitluse läbiviijat (nimi, kool, klass), küsitluse eesmärki ja küsitluse vastamiseks kuluvat aega. Esinevad mõned vormistusvead. Sissejuhatus on läbi mõeldud, kuid ei sisalda kõiki vajalikke andmeid. Sissejuhatus ei sisalda küsitluse vastaja jaoks olulist infot või sissejuhatus puudub.
küsimuste sõnastamine Kasutatakse vähemalt kolme erinevat küsimuste tüüpi ja sõnastatakse neid selgelt. Küsimused on teemakohased. Kasutatakse vähemalt kahte erinevat küsimuste tüüpi ja sõnastatakse neid selgelt. Küsimused on teemakohased. Kasutatakse 1-2 erinevat küsimuse tüüpi, kuid jäädakse hätta selgete ja arusaadavate küsimuste sõnastamisel. Küsitakse segaselt ja arusaamatult.
küsimuste vormistamine Küsimuste vormistus on korrektne. Põhiküsimused on nummerdatud, muu valiku korral kasutada kommenteerimise jaoks tekstilõiku, küsimuste järjestus on loogiline, vajadusel on lisatud abitekst. Küsimuste vormistus on korrektne. Põhiküsimused on nummerdatud ja loogiliselt järjestatud. Küsimuste vormistus on korrektne ja küsimused on loogiliselt järjestatud. Küsimuste vormistus on ebaühtlane.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 27.11.2014 00:10:08


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile