Hindamismudel: Esitluse \"Kuulsad Eesti inimesed\" hindamine (20-25 punkti: hinne 5; 15-19 punkti: hinne 4; 10-14 punkti: hinne 3; vähem kui 10 punkti - esitlus tuleb uuesti teha)kategooriad - muusikud - kirjanikud - teadlased - sportlased - poliitikud - näitlejad

Autor: Liia Opmann

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Tiitelleht (pealkiri, autor, aeg, koht) Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Sisu Igas kategoorias 3 isikut *pilt, *nimi, *sünniaeg, *tegevusala, millega teenis kuulsuse Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Info on edastatud märksõnadena. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Info on edastatud märksõnadena. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Info on edastatud lausetena või pika tekstina. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. Info on edastatud lausetena või pika tekstina.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Kasutatud materjalide loend (* AADRESS, KUST ON PILT VÕI INFO PÄRIT ) Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.01.2015 12:46:44

Muudetud: 19.01.2015 13:40:47


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile