Hindamismudel: Lugemine

Autor: Reet Järveküla

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Õigsus. Loeb vigadeta. Lugedes üks viga. Lugedes 5 viga. Eksib lugedes väga palju.
Soravus. Loeb soravalt. Lugemisel mõni üksik paus. Veerib lauses mõned sõnad. Veerib vaevaliselt.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Loeb ilmekalt. Loeb natuke ilmekalt (mõnes kohas muudab hääletooni). Loeb monotoonselt.
Teadlikkus. Saab aru, mida loeb. Oskab oma sõnadega lahti seletada. Mõnest lausest ei saa aru, milles loetus juttu on. Ei saa üldse aru, mida loeb.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 22.02.2015 22:33:42

Muudetud: 24.02.2015 23:49:03


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile