Hindamismudel: Esitluse hindamine

Autor: Ülle Halliste

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Tiitelleht Pealkiri, autor, võimalusel kontakt, esitluse koostamise aeg Puudub üks nõutud andmetest Puuduvad olulised andmed - nimi, pealkiri vm Tiittelleht puudub üldse või on ebakorrektne ja puudulik
Sissejuhatus Sissejuhatus annab lühikese ja konkreetse ülevaate, mida antud esitluses kajastatakse Sissejuhatus on liiga pikk või ei anna konkreetset ülevaadet esitluses kajastuvast Sissejuhatus on puudulik ja arusaamatu Sissejuhatus puudub
Sisu Esitluse sisu on põhjalikult läbi mõeldud, sisukas, vastab teemale ja on huvitav Sisu ei ole ühtne, kaldub teemast kõrvale, on veidi pikk või liialt lühike Sisu on laialivalguv, puudub teemale vastavus, ometi on aga töö sooritatud Sisu on puudulik, ei vasta teemale
Õigekiri Töö on koorektne ja kirjavigu ei esine Esineb paar kirjaviga Töös on üle 3 kirjavea Esitluses on palju kirjavigu ja tekst on kohati loetamatu
Kujundus Esitluse kujunduses on kasutatud üht kindlat stiili, mis läbib kogu esitlust Esitluses on stiili muudetud, tekst veidi väike, piltide paigutus teksti suhtes ei too teksti esile Esitluses ühtne stiil puudub, pildid varjavad teksti, ebaoluline varjab olulist, tekst raskustega loetav (liiga väike) Ei ole läbi mõeldud, mida tahetakse slaidil esile tõsta, pildi ja teksti vahekord arusaamatu, kasutatud värve, mis ei näita teksti korrektselt
Animatsioon Läbi kogu esitluse kasutatud ühtseid animatsioone nii teksti, slaidi, kui ka piltide ilmumisel. Ei ole liialdatud Animatsioonid muutuvad liialt Animatsioone palju, segab esitluse vaatamist Põhirõhk esitluses on animatsioonidel, mis muudab töö sisust arusaamise raskeks
Kokkuvõte Kokkuvõte on lühike, konkreetne ja toob välja olulise, mida töös kajastati Kokkuvõte veidi pealiskaudne ja ei anna ülevaadet olulisest Kokkuvõte läbi mõtlemata ja ei anna täpset infot, mida töös räägiti ja mis oli oluline Kokkuvõte puudub
Allikad Kõik esitluses olevad pildid, videod ja kasutatud materjalid on allikates korrektselt viidatud Mõni link kasutatud materjalidest puudub Esitluses puuduvad korrektsed lingid kasutatud materjalidele Allikate slaid puudub
Suuline osa esitluses Esitlus kanti ette selgel, rahulikul häälel, ilma mõtte ja pikemate pausideta ja seda oli huvitav kuulata Esitleja tegi paar pikemat pausi, hääl veidi vaikne ja puudus paeluv jutt Esitleja häält oli halvasti kuulda, luges teksti lihtsalt slaidilt maha Esitleja ei rääkinud midagi või seda ei olnud kuulda

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 02.03.2015 19:48:45


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile