Hindamismudel: Hindamismudel

Autor: Solvi Kaljuvee

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Tiitelleht Esitleja on sõnastanud teema, kirjutanud esitleja andmed ja kuupäeva. Puudub kuupäev, ebakorrektne sõnastus. Mõningad andmed või pealkiri puudub. Tiitelleht puudub.
Sisu Esitlus on sisukas, läbimõeldud ja vastab igati teemale, lisatud on ka sissejuhatus, kokkuvõte ning kasutatud materjalid Esitlus on huvitav, kuid slaidide järjekord ei ole õige ja teema tundub hüplevat. Osad allikad puuduvad. Esitlus on liiga lühike, teema ei ole terviklik ja valitud pildid/videod ei sobi antud konteksti. Allikad puuduvad või on ebakorrektsed Esitlus ei ole korralikult ette valmistatud/planeeritud, Jääb arusaamatuks sisu ja teostus, puuduvad allikad
Kujundus Töö on ühtse stiili ja kena välimusega. Kõik vajalik on hästi edastatud ja värvide valik sobilik Piltide ja teksti suhe veidi paigast ära. Tööl puudub läbi kogu esitluse ühtne stiil Slaidid stiililt erinevad. Teksti ja pilte liialt animeeritud. Tekst liialt väike ja värvide valik segab tekstist arusaamist Esitluse kujundus ebaühtlane. Tekst loetamatu, pildid ebakvaliteetsed ja sobimatus suuruses. Kujundusele ei ole mõeldud.
Esitlemine Tööd esitletakse selge häälega. Esitleja on ette valmistanud ja tema ettekannet on huvitav kuulata ning see sobib suurepäraselt slaidil esitletavaga. Esineja liialt vaikse häälega, esitlus tagasihoidlik Esitleja loeb kogu loo slaidilt maha ja ei oska omalt poolt midagi lisada. Esitleja ei ole oma suulist osa ette valmistanud ja ei oska midagi rääkida, vaevu veerib teksti slaidilt

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.03.2015 14:35:34


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile