Hindamismudel: Origami

Autor: ave sinikas

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium 5 4 32
Üldine arusaam voltimisest Tähelepanelik, ilma abita sooritab töö. On küll tähelepanelik, aga taiplikkus ja voltimise ühistöö on napp. Pingutab tulemuse nimel. On küll tähelepanelik, aga taiplikkus ja voltimise ühistöö on napp. Ei pinguta tulemuse nimel. Sihiteadlik saamatus, hoolimatus.
Tehniliselt korrektne Ülipuhas ja täpne voltjoonestik, lõpputulem esteetiline. Üks viperus, millest sõltuvalt on tekkkinud ülejäänud ebatäpsused, ometi heatahtlikult edasi volditud. Kogu voltimisjoonestik hoolimatult lohakalt volditud. Teos on tundmatuseni lohakas.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 14.03.2015 14:10:33


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile