Hindamismudel: Sügisene puu siiliga

Autor: Silja Tammi

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium 5 4 32
Juhendist aru saamine. Said ise tööjuhendist aru. Said ilma abita töö õigesti valmis. Said ise tööjuhendist aru. Vajasid mõned korrad töö käigus juhendamist. Ei saanud kohe ise tööjuhendist aru, kuid juhendamisel said tööga hakkama. Ei saanud tööjuhendist ja juhendamisest aru, vajasid tihti abi.
Lõikeservade korrektsus. Puu, lehed ja siil on välja lõigatud väga täpselt. Ei ole näha pliiatsi jooni. Puu, lehed ja siil on välja lõigatud täpselt. Veidi on näha pliiatsi jooni. Puu, lehed ja siil on välja lõigatud, kuid paistavad pliiatsi jooned ning ääred on sakilised. Väljalõigatud kujundid ei ole puu, lehed ja siil.
Liimimisvõtted. Töö puhtus. Töö on väga puhas ja liimijälgi ei ole. Töö on puhas, mõnes kohas on märgata vähest liimi või sõrmejälgi. Töö võiks olla puhtam, liimijäljed rikuvad töö. Töö on väga liimine ja sõrmejälgi täis.
Osade ühendamine. Töö osad on ühendatud väga täpselt. Töö osad on ühendatud enamasti täpselt, kuid mõnest kohast ei ole tükid päris täpselt vastastikku. Töö osad ei ole omavahel täpselt ühendatud, mõni tükk on päris viltu. Töö osad on ühendatud lohakalt.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.03.2015 10:05:57

Muudetud: 15.10.2016 22:36:34


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile