Hindamismudel: Sõimerühma rühmatöö

Autor: Maret Lumiste

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium 4 3 21
Osalemise akiivsus Oli väga aktiivne ja nautis tegevust. Tegi kõik korralikult ära. Täitis korraldusi suunamise järel. Ei olnud huvitatud tegevusest.
Maalimisvõtted Hoidis pintslilt õigesti ja kattis pinna veatult värviga. Hoidis pintslit õigesti aga pinna katmisel jäi värviga katmata kohti. Hoidis pintslit valesti ja ei katnud korralikult pinda.Hoidis pintslit valesti ja ei katnud korralikult pinda. Keeldus pintslit hoidmast.
Meeleolu Väga rõõmus Suhteliselt rõõmus Neutraalne Kurb
töö lõpp Töö sai väga korralikult tehtud. Töös esines mõningaid iluvigu. Töö sai tehtud aga lohakalt. Töö jäi lõpetamata.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.03.2015 21:03:57


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile