Hindamismudel: Esitlus: Mõis või linnus

Autor: Viivika Leis

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium Hinne\"5\" 16 -14 punkti Hinne\"4\" 13-12 punkti Hinne \"3\" 11-9 punktiHinne \"2\" alla 9 punkti
Sisu Esitlusel on selge eesmärk tutvustada mõisa või linnust. Esitlus vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Sisu on põhjalik ja huvitav. 5 punkti Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad viia teemast kõrvale. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne, kuid midagi on ära jäänud või raskesti mõistetav. 4 punkti Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. 3punkti Esitlusel pole kindlat eesmärki ega vasta teemale. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. 2 punkti
Kujundus ja vormistamine Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, mis sobib teemaga, tekst hästi loetav. Pildid on hästi valitud ja illustreerivad teemat. Vormistamine korrektne. Viitamine ja kasutatud materjalid korrektsed. 5 p Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tekst hästi loetav või erineva kirjastiiliga. Vormistamine korrektne, kuid puuduvad mõned osad. Mõned pildid või materjalid viitamata. 4 punkti Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus tekst on liiga väike või mitteloetav või põhjendamatult erineva stiiliga.Vormistus ei vasta nõudmistele. 3 punkti Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Vormistus puudub.1 punkti
Õigekiri Vigu ei ole. 3 punkti Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgivead. 2 punkti Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.1 punkt
Esitlemine ja koostöö. Esitus julge ja põhjalik. Täiendab slaide. Arvestab kaasõpilasega. 3 punkti Esitlus tagasihoidlik, kopeerib tekste slaidilt ja ei lisa omalt poolt midagi. Vähe arvestab kaasõpilasega. 2 punkti Tagasihoidlik. Mitteülevaatlik. Kasutab ebakorrektseid väljendeid. 1 punkt
Teiste töödele antud tagasiside Hindab objektiivselt ja õiglaselt kaasõpilaste töid. Leiab midagi positiivset ja oskab välja tuua selle mida teeks ise võib-olla teisiti.Kasutab korrektset sõnavara. 3 punkti Annab tagasisidet teistele esitlustele. 2 punkti Ei oska teistele esitlustele tagasisidet anda või teeb seda ebakorrektselt.1 punkt

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 25.03.2015 21:40:33

Muudetud: 05.04.2015 21:35:36


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile