Hindamismudel: Esitlus: Mõis või linnus

Autor: Viivika Leis

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium Hinne\"5\" 25 -22 punkti Hinne\"4\" 21 -18 punkti Hinne\"3\" 17-12 punktiHinne \"2\" alla 12 punkti
Sisu Esitlusel on selge eesmärk tutvustada mõisa või linnust. Esitlus vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Sisu on põhjalik ja huvitav. 5 punkti Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad viia teemast kõrvale. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne, kuid midagi on ära jäänud või raskesti mõistetav. 4 punkti Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. 3punkti Esitlusel pole kindlat eesmärki ega vasta teemale. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. 2 punkti
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, mis sobib teemaga, tekst hästi loetav. Pildid on hästi valitud ja illustreerivad teemat. 5 punkti Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tekst hästi loetav või erineva kirjastiiliga. 4 punkti Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus tekst on liiga väike või mitteloetav või põhjendamatult erineva stiiliga. 3 punkti Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. 2 punkti
Esitlemine ja koostöö. Esitus julge ja põhjalik. Täiendab slaide. Arvestab kaasõpilasega. Annab õiglast tagasisidet teistele esitlustele. 5 punkti Esitus põhjalik. Täiendab slaide. Arvestab osaliselt kaasõpilasega. Annab tagasisidet teistele esitlustele. 4 punkti Esitlus tagasihoidlik, kopeerib tekste slaidilt ja ei lisa omalt poolt midagi. Ei oska teistele esitlustele tagasisidet anda. 3 punkti Tagasihoidlik. Mitteülevaatlik. Ei oska teistele esitlustele tagasisidet anda või teeb seda ebakorrektselt. 2 punkti.
Vormistamine Korrektne ja sisaldab nõutud osi (pealkiri, töö autor, kool, aeg).Viitamine ja kasutatud materjalid korrektselt lisatud. 5 punkti Korrektne, kuid puuduvad mõned osad. Mõned pildid või materjalid viitamata. 4 punkti On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. 3 punkti Puudub. 0 punkti
Õigekiri Vigu ei ole. 5 punkti Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgivead. 4 punkti Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. 3 punkti Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu. 2 punkti

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.04.2015 20:33:25


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile