Hindamismudel: Luule esitamine

Autor: Margit Järve

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 5 4 32
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, pausid valed ilmekus puudub
selgus esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, sõnarõhud on õiges kohas esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, kaks rõhuviga kohati arusaamatu või liiga vaikne, üle kahe rõhuvea liiga vaikne või sõnadest ei saa aru
esitus luuletus esitatakse peast kasutab lugemisel aeg-ajalt abimaterjale - luuletus loetakse maha
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega) puudub silmside kuulajatega kehakeel lohakas, puudub silmside esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 20.04.2015 18:25:25


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile