Hindamismudel: LeMill keskkonna õppematerjalid

Autor: Ingrid Maadvere

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium 4 3 21
Õpilugu Õpiloos on nimetatud kõik vahendid, meetodid ja õppematerjalid. Õpilugu on põhjalik ja arusaadav. Õpiloos on nimetatud kaks elementi. Õpilugu on mõnes punktis arusaamatu. Õpiloos on üks element. Õpilugu on keeruline mõista Õpilugu ei sisalda vajalikke elemente. Õpilugu on segadusseajav.
E-õppe vahendid Kasutatavad e-õppe vahendid on põhjalikult kirjeldatud Kasutatavad e-õppe vahendid on kirjeldatud Kasutatavad e-õppe vahendid on ainult nimetatud. Õppevahendeid ei ole nimetatud.
Õppemeetodid Õppemeetodid on piisavad ja hästi kirjeldatud. Õppemeetodid on piisavad ja kirjeldatud Õppemeetodeid on nimetatud. Õppemeetodeid ei ole nimetatud.
LeMill keskkonnas loodud õppematerjalid On kasutatud kõiki õppematerjalide loomise vahendeid (multimeedialehekülg, esitlus, test, pilot) On kasutatud kolme õppematerjalide loomise vahendeid. On kasutatud kahte õppematerjalide loomise vahendit. On kasutatud ühte õppematerjalide loomise vahendit.
LeMill keskkonnas loodud õppematerjalide maht LeMill keskkonnas loodud õppematerjalid moodustavad 75-100% kogumikust. LeMill keskkonnas loodud õppematerjalid moodustavad 50-75% kogumikust LeMill keskkonnas loodud õppematerjalid moodustavad 25-50% kogumikust LeMill keskkonnas loodud õppematerjalid moodustavad 0-25% kogumikust
Originaallooming Kõik tööd on loodud selle konkursi jaoks. 75% töödest on loodud selle konkursi jaoks 50% töödest on loodud selle konkursi jaoks 25% töödest on loodud selle konkursi jaoks
Autoriõigused Kõik materjalid on korrektselt esitatud ja viidatud(pildid, videod, helifailid) Üksikud materjalid on korrektselt viitamata. Enamus materjale on korrektselt viitamata. Matrjalid ei ole viidatud.
Seos õppekavaga Kogumik on seotud õppekavaga. Kogumik on osaliselt seotud õppekavaga. Mõned osad kogumikust on seotud õppekavaga. Kogumik ei ole seotud õppekavaga.
Innovatiivsus ja rakendatavus Kogumik on uudse lähenemisviisiga ja koolis vajalik (analoogsed materjalid puuduvad). Kogumikus on uudsuselemente ja saab koolis kasutada. Kogumik sisaldab ühte uute elementi ja kohandatult on koolis kasutatav. Uudset lähenemist ei ole ja analoogseid õppematerjale on palju.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.12.2007 15:05:10


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile