Hindamismudel: Veebilehe planeerimise ja kujundamise ülesanne

Autor: Anne-Li Tilk

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium lävend "3" 4 5
kavand ette on valmistatud üks veebilehe kavand kavand haakub temaatikaga on kasutatud pealkirju ja alampealkirju ette on valmistatud kaks veebilehe kavand kavand haakub temaatikaga on kasutatud pealkirju ja alampealkirju üks kavanditest peab olema mobiilivaade ette on valmistatud kolm veebilehe kavandit kavand haakub temaatikaga on kasutatud pealkirju ja alampealkirju üks kavanditest peab olema mobiilivaade
sisu sisu on laialivalguv tekst on vormistatud korrektselt (lauseehitus, õigekiri), esineb üksikud vigu sisu ja kujundus on vastavuses tekst on vormistatud korrektselt (lauseehitus, õigekiri) sisu ja kujundus on vastavuses sisuteema kandub läbi kogu veebilehe tekst on vormistatud korrektselt (lauseehitus, õigekiri)
graafika pildid on optimeeritud pildid on optimeeritud on seotud lehekülje temaatikaga pildid on optimeeritud on seotud lehekülje temaatikaga kogu graafika on autori loodud
kujundus on kasutatud sobivaid fonte tausta ja teksti on värvilahendus on sobilik töötab kõigis brauserites on kasutatud sobivaid fonte sisu või menüüde kirjatüüp on selge ja loetav tausta ja teksti on värvilahendus on sobilik info on veebilehelt lihtsasti leitav töötab kõigis brauserites sisu ja menüüde kirjatüüp on selge ja loetav veebileht on originaalse kujundusega info on veebilehelt lihtsasti leitav töötab kõigis brauserites ja seadmetes
Autoriõigused kõik materjalid on korrektselt viidatud kõik materjalid on korrektselt viidatud kõik materjalid on korrektselt viidatud

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 30.10.2015 20:42:59


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile