Hindamismudel: Teksti jutustamine

Autor: Meeri Kuustemäe

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 5 4 3Punktid
Ajaline järgnevus Jutustamise ajal jutustan tegevusi õiges järjekorrast. Jutustamise ajalises järjekorras esineb vigu. Jutustan enam-vähem õiges järjekorras.
Jutustamise soravus Jutustan teksti soravalt. Jutustan teksti pikemate pausidega, kuid ei vaja suunavaid küsimusi. Jutustan teksti pikemate pausidega, kuid vajan suunavaid küsimusi.
Kõne selgus. Jutustan selgelt. Kõik kuulevad, mida ma jutustan. Jutustamisel ajan mõned sõnad segamini. Teised kuulevad, mida ma jutustan. Jutustamisel ajan enamiku sõnu segamini. Teised ei kuule, mida ma jutustan.
Esinemise julgus Jutustan teksti klassi ees. Jutustan teksti oma kohal istudes. Jutustan teksti ainult õpetajale.
Esinemise oskus Ilmestan oma jutustust ilmete ja liigutustega. Mängin jutustuse sobivas kohas oma hääletooniga. Ilmestan teatud kohtades oma jutustust. Ma mängin mõndades kohtades oma hääletooniga. Jutustades ma ei ilmesta oma jutustuste ega mängi hääletooniga.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 31.10.2015 11:26:35


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile