Hindamismudel: Klassiväline lugemine 2.klassis.

Autor: Anneli Sarnit

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
Raamatu läbilugemise tähtajast kinni pidamine Raamat on läbi loetud kokkulepitud ajaks. Raamat on läbi loetud paaripäevase hilinemisega. Raamat on läbi loetud suure hilinemisega.
Raamatu olulised andmed. Õpilane nimetab raamatu autori ja illustraatori. Õpilane nimetab ainult autori või illustraatori. Õpilane ei tea raamatu autorit ega illustraatorit.
Raamatu sisu edasiandmine. Õpilane jutustab kokkuvõtvalt, toob välja olulised tegelased ja sündmused. Õpilane jutustab kokkuvõtvalt, jätab nimetamata olulisi tegelasi, sündmusi. Õpilane jutustab katkendlikult, ei pea kinni sündmuste järjekorrast. Õpilane jutustab ainult mõnest juhuslikult valitud sündmusest.
Lugemispäeviku täitmine. Lugemispäevik on täidetud korrektselt, õigeks ajaks. Lugemispäevik on täidetud õigesti, tähtajast ei ole kinni peetud. Lugemispäevik on täidetud lünklikult, hooletult. Lugemispäevik on täidetud lohakalt.
Suuline ettekanne. Õpilase kõne on selge, sorav, laused lõpetatud. Õpilase kõne on selge, jutustusse tekib üksikuid pikemaid pause. Õpilase kõne katkendlik, pikkade pausidega, laused jäävad lõpuni ütlemata. Õpilane annab raamatu sisiu edasi ainult õpetaja suunavate küsimuste abil.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 01.11.2015 15:45:01


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile