Hindamismudel: z.mudeli.nimi

Autor: Suvalini Nimi

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 4 3 21
kuulamine - Vestlust arendav, eesmärgile pürgiv kuulamisoskus; eelnevate vastuste kasutamine järgnevates küsimustes. - Empaatiavõime, intervjueeritava emotsionaalne mõistmine. - Teema valdamine ja sisuline mõistmine Üksikud häired ja kõrvalekalded Hulgaliselt kõrvalekaldeid ja probleeme kuulamisel. - Vastuste mittekuulamine, - Liigne domineerimine - Empaatiavõime puudumine või liigne emotsionaalsus.
enesekehtestamine - Tulemuslik enesekehtestamine. - Hinnangute vältimine - Intervjueeritava pädev tunnustamine - Intervjueerija rolli tõhus kandmine. Üksikud häired ja kõrvalekalded Hulgaliselt kõrvalekaldeid ja probleeme enesekehtestamisel. - Liigne enesekehtestamine, intervjueeritava lämmatamine. - Alakehtestamine. - Agressiivne või alistuv käitumine. - Intervjuud kahjustavad ja ebapädevad hinnangud küsimustes - Teenimatu kriitika intervjueeritava aadressil - Intervjueeria rolli kaotam
eneseväljendus - Küsimuste väga hea sõnastamine. - Suhtluse selge sõnastus - Hea sõnavaravalik. Üksikud häired ja kõrvalekalded Hulgaliselt kõrvalekaldeid ja probleeme eneseväljendamisel. - Kinniseid, eeldust sisaldavaid küsimusi segavalt palju. - Segane sõnastus - Teema mittevaldamine
peegeldamine - Intervjueeritava vastuste tulemuslik peegeldamine, intervjuu juhtimine. - Intervjuu kulgu tõhusalt suunavad ümbersõnastused või teemarendused. Üksikud häired ja kõrvalekalded Hulgaliselt kõrvalekaldeid ja probleeme peegeldamisel. - Peegeldamise puudumine - Küsimuste ebapädev ümbersõnastamine.
dünaamilisus - Intervjuu teema hea valdamine - Ajakulu jälgimine - Intervjuu tempo kontrollimine - Intervjueeritava positsiooni ja meelsuse mõistmine, intervjuu eesmärgi saavutamine. Üksikud häired ja kõrvalekalded Hulgaliselt kõrvalekaldeid ja probleeme intervjueeritava dünaamilises jälgimises. - Teema mittevaldamine - Ajapiirangu mittejälgimine - Tempo andmine intervjueeritavale - Intervjueeritava meelsuse muutuste mittetajumine
kehakeel - Vastajat toetav ja intervjuud arendav kehakeel - Suulise väljendusega vastavuses olev kehakeel Üksikud häired ja kõrvalekalded Hulgaliselt kõrvalekaldeid ja probleeme kehakeelega. - Vastajat häiriv ja intervjuu kulgu tugevalt pärssiv kehakeel. - Tugev dissonants kehakeele ja suulise eneseväljenduse vahel.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 18.01.2008 14:39:50

Muudetud: 18.01.2008 15:36:01


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile