Hindamismudel: Intervjuu, kuulamine, enesekehtestamine

Autor: kadri ugur

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 4 3 21
Küsimuste vormistamine Küsimused on asjakohased, selged, korrektses keeles; intervjueerija lõpetab küsimuse õige tonaalsusega. Küsimused on enamasti asjakohased, esineb mõningaid kordusi või ümberütlemisi; mõne küsimuse puhul on raskusi küsimuse lõpetamisega Küsimus on intervjueerija kõnevoorust raskesti leitav, on rohkesti jutustavat teksti; küsimuste sisu ei ole asjakohane Intervjueerija ei suuda esitada arusaadavaid ja asjakohaseid küsimusi.
Partneri kuulamine Kuulab partnerit aktiivselt, reageerib saadud informatsioonile; esitab täpsustavaid küsimusi, peegeldab kuuldut tagasi Üldjoontes kuulab partnerit, kohati annab tagasisidet; ei tuvasta infoauke või vasturääkivusi partneri kuulamisega on raskusi, keskendub oma probleemidele, katkestab partnerit, ei hoia silmsidet Kõneleb ise, ei kuula partnerit
Enesekehtestamine

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 18.01.2008 14:54:35


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile