Hindamismudel: Lugemisoskuse kontroll

Autor: kadi kuus

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Soravus Loeb soravalt. Loeb üksikute pausidega. Loeb veerides.
Õigsus Loeb veatult. Teeb lugedes mõningaid vigu, kuid parandab need ise. Teeb lugedes palju vigu. Kaotab lugedes järje
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Rõhuasetused on õiges kohas (pausid komade ees, punkti järel) Enamasti loeb ilmekalt. Esineb üksikuid vajakajäämisi. Lugemisel puudub ilmekus.
Kuuldavus Loeb selgelt, kuuldavalt ja arusaadava diktsiooniga. Üldiselt on kuulajatele kuulda, Lugemisel on vaja suunata selget, kuuldavat häält kasutama Loeb väga vaikse häälega
Teksti mõistmine Saab loetust aru, oskab vastata küsimustele Saab üldjoontes tekstist aru, kuid esineb mõningaid ebatäpsusi Ei mõista loetud teksti

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 06.11.2015 19:17:47


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile