Hindamismudel: Lugemine

Autor: Kristi Kallus

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 5 4 3
Õigsus Loeb õpitud teksti õigesti. Teeb lugemisel mõne vea. Parandab vea iseseisvalt. Teeb lugemisel mitmeid vigu. Vajab vigade parandamiseks suunamist.
Ladusus Lugemistempo on hea kiirusega. Arvestab lugemisel kirjavahemärkidega. Lugemistempo on veidi aeglane või liialt kiire. Arvestab lugemisel kirjavahemärkidega. Lugemistempos esineb pikki pause ja ei ole ühtlane. Mõned kirjavahemärgid jäävad lugemisel arvestamata.
Intonatsioon Väljendab intonatsiooniga väga hästi loetava sisu. Loeb kuuldavalt ja arusaadava diktsiooniga. Väljendab intonatsiooniga loetava sisu hästi. Loeb pistu vaikselt, kuid arusaadava diktsiooniga. Lugemisel ei väljenda intonatsiooniga loetava sisu. Lugemine on liialt vaikne või vali. Diktsioonist on raske aru saada.
Teksti mõistmine Oskab iseseisvalt vastata loetu põhjal küsimustele. Oskab üldiselt vastata loetu põhjal küsimustele. Vajab mõningast suunamist. Loetu kohta küsimustele vastamisel vajab suunamist.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.11.2015 17:16:37

Muudetud: 08.11.2015 17:21:26


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile