Hindamismudel: Jutustamine

Autor: Kaja Aadomaa

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
Jutustamise soravus Jutustab soravalt, loomulike pausidega, ilmekalt ja pingevabalt. Jutustab soravalt, teeb üksikuid mittevajalikke pause meeldetuletamiseks. Jutustamine katkendlik, lisaküsimustele tuginedes.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav.Diktsioon selge. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kui liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik.
Esinemisoskus Ilmestab oma jutustust ilmete, liigutuste jmt.Jälgib kuulajaid. On olemas silmside. Jutustus on kohati ilmestatud.Jutustaja ei oma kuulajatega silmsidet.Jutustaja on jutustamisel pinges Jutustus monotoone.Jutustaja suhtleb ainult õpetajaga.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 02.12.2015 15:40:42

Muudetud: 02.12.2015 15:49:38


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile