Hindamismudel: Esitluse hindamisjuhend (Jevgeni Kareva, TEK)

Autor: Jevgeni Kareva

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 3 - lävend 4 - lävend on ületatud 5 - lävend on oluliselt ületatudosakaal % (sõltub ainest)
Sisu, kui teema lahtitegemine (raske eraldada üht teistelt).). Sisu jätab mulje suvaliselt kokkukorjatud materjali, struktuur ja loogika on puudu. Sisu enamuses vastab teemale, kuid on olemas ebatäpsusi ja kõrvalekaldumisi. Sisu vastab valitud esitluse teemale ja tema on selgelt tundma läbi kogu esitluse, ülesehitus on selge ja loogiline. 25% Erialase aine puhul 10% Arvutiõpetuse puhul
Sisu, kui lisaküsimused Õplane suudab vastata lisaküsimustele välise (õpetaja/õpilane) toega. Õpilane vastab lisaküsimustele lühikeste lausetega, ei suuda anda laiemat vastust. Õpilane vastab lisaküsimustele pikate lausetega, suudab lahtikirjeldada vastust toob näidiseid. 10% Erialase aine puhul 5% Arvutiõpetuse puhul
Vorminduse mõistlikkus ja uhtlasus. Esitluse vormindus ei ole ühtlane, juhuslik: on kasutatud mittekontrastsed värvid, erinevad fondid suurused, mõni slaid on mitteloetav/kasutuskõlbmatu. Esitluses on olemas slaidid, mille vormindus erineb teistelt. Kogu esitlus on vormistatud uhtlaselt, see stiil on kasutuskõlblik nii arvutis vaatamiseks, kui ka projektoriga näitamiseks. 10% Erialase aine puhul 35% Arvutiõpetuse puhul
Staatilised illustratsioonid Lisatud illustratsioonid viib tähelepanu sisust mujale jah/või madala kvaliteediga. Illustratsioonid on olemas, kuid vähel määral sobivad esitluse teemale. Kasutatud illustratsioonid on informatiivsed ja hea kvaliteediga. 20% Erialase aine puhul 15% Arvutiõpetus
Multimeedia lisandid. Lisatud multimeedia ei tööta kõikidel seadmetel/keskkondadel; madal kvaliteet. HMultimeedia töötab tõrkedega, madal kvaliteet. Multimedia täiendab esitluse täiuslikkust. 10% Erialase aine puhul 15% Arvutiõpetuse puhul
Animatsioonid ja slaidide üleminekud Liiga palju üleminekuid ja animatsioone, pigem segavad. Animatsioonid ja üleminekud jätavad juhusliku valiku mulje. Animatsioonid on olemas ainult seal, kus neid tõesti vaja on. Animatsioonid on hästi nähtavad ja õigel kohal. Ülemineku effektide arv on minimaalne 10% Erialase aine puhul 15% Arvutiõpetuse puhul
Esitluse korraldamine (suuline jutt) Õpilane puhtalt loeb esitluse teksti. Õpilane loeb teksti, kuid täiendab sellega, mida kirjas pole. Õpilane esineb vabalt, esitlust kasutab ainult toena. 10% Erialse aine puhul 0% Arvutiõpetuse puhul
Spikker ehk abimaterjal Õpilane loeb teksti A4 lehtede pealt. Õpilane kasutab spikrina väiksemaid lehte - kaarte. Õpilasel on olemas värvilisi minispiikreid, kuid tema kasutab neid minimaalselt. 5% Erialase aine puhul 5% Arvutiõpetuse puhul

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.04.2016 20:51:52

Muudetud: 03.04.2016 21:01:48


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile