Hindamismudel: Ajatelg (matemaatikai põhjal)

Autor: Pille Alekand

Valdkond: Visuaalne mõtlemine: Ajatelg

Kriteerium 4 3 21
õigekiri, kirjavahemärgid pealkiri annab täpse ülevaate vaadeldavast ajavahemikust, osutab teosele pealkirjast on võimalik tuletada kujutatavat ajavahemikku, osutab teosele pealkirja järgi pole võimalik aru saada kujutatavat ajavahemikku või ei osuta teosele pealkiri puudub
sündmus (tegevus) saab aru, millise teose ja millise ajavahemikuga on tegemist, millised põhisündmused ja kus toimuvad, kes on tegelased pikemal uurimisel on võimalik üldiselt aru saada esineb suuri puudujääke nii sündmuste, koha kui ka aja määratlemisel ülesandest on valesti aru saadud, ei ole võimalik ajatelje põhjal siduda aega, sündmusi, tegelasi ja kohti
aeg ja sellele vastav sündmus ajatelg on kujutatud arusaadavalt, kasutatud erinevaid värve, tähesuurusi, annab hea ülevaate ajatelg on kujutatud arusaadavalt, kuid ei kasutata värve või muid teksti esiletõstmise vahendeid ajateljest on kohati raske aru saada, kõiki aegu ja sündmusi ei ole võimalik kokku viia ajatelg on kujutatud arusaamatult, ei ole võimalik aru saada aja ja sündmuse seostest
graafika aeg on märgitud täpselt, kõikidele ajaühikutele on märgitud vastav sündmus, ükski sündmus ei puudu mõni oluline sündmus puudub või valesti lisatud, märgitud kuni 70% sündmustest puudub kuni 50% olulistest sündmustest, osa valesti märgitud ajale vastavad sündmused on valesti märgitud või paljud puuduvad
üldmulje kuni 2 viga kuni 5 viga kuni 8 viga vigu 9 või rohkem
pealkiri kuni 2 viga kuni 5 viga kuni 8 viga vigu 9 või rohkem

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 25.08.2016 13:47:00

Muudetud: 25.08.2016 13:47:52


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile