Hindamismudel: Lugemine

Autor: Jaanika Pärnamägi

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Soravus Loeb soravalt. Loeb üldiselt soravalt, teeb mõningaid pause. Loeb veerides.
Teadlikkus Saab tekstist põhjalikult aru. Saab tekstist üldjoontes aru, kuid esineb ebatäpsusi. Tekstist arusaamine puudulik.
Õigsus Loeb õigesti. Teeb lugedes mõningaid vigu. Teeb lugemisel palju vigu.
Kuuldavus Loetu on kuulajatele kuulda. Oskab oma häält valitseda. On üldjoontes kõigile kuulda, esineb mõningaid vajakajäämisi. Kuuldavus puudulik.
Ilmekus Loeb teksti väga ilmekalt. Loeb ilmekalt. Ilmekus puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.03.2008 17:19:03


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile