Hindamismudel: Lugemine

Autor: Heili Soikka

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Õigsus Loeb vigadeta. Teeb ühe vea. Teeb mõned vead. Esineb palju vigu.
Soravus Loeb soravalt. Paus vales kohas. Üksikud pausid vales kohas. Veerib.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Loeb ilmekalt, kuid ei kasuta erinevaid hääletoone. Loeb ilmekalt. Loeb ilmetult.
Kuuldavus Loeb valju häälega, selgelt, kõik sõnad on kuuldavad. Loeb valju häälega, selgelt, kuid kõik sõnad ei ole arusaadavad. Lugemine ei ole hästi kuulda. Loeb väga vaikselt.
Teadlikkus Mõistab teksti täielikult. Lugemisel jäävad üksikud sõnad arusaamatuks. Tekstist aru saamisel lüngad. Ei saa loetust aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.09.2016 13:12:46


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile