Hindamismudel: Intervjuu

Autor: maie jesjutina

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 4 3 21
kuulamisoskus-arusaamine Kuulab tähelepanelikult ning empaatiliselt. Kasutab saadud infot küsimuste esitamisel Kuulab tähelepanelikult ja empaatiliselt. Kuulab valikuliselt, ei suuda tähelepanu konsentreerida. Enamik kuuldud asju jääb tähelepanuta. Ei ilmuta empaatiat.
verbaalne eneseväljendus Väljendavalt ennast verbaalselt selgelt ja arusaadavalt, ladusas tempos. Väljendub enamasti selgelt ja arusaadavalt Jutt on enamasti hüplik ja kuulajatele raskesti jälgitav. Kui üldse, siis väljendab ennast arusaamatult.
vestluse juhtimine Juhib vestluse käiku endale soovitud suunas. Enamasti hoiab vastaja soovitud raamides Jääb hätta vastaja teemasse tagasi toomisel või avamisel Vastaja juhib intervjuud või vaikib
saadud info kasutamine küsimuste esitamisel kasutab saadud infot kasutab enamasti väheselt kasutab üldse ei kasuta
kehakeele kasutamine Empaatiline ja avatud kehakeelt, dialoogile orienteeritud Enamasti kasutab adekvaatselt ja kohaselt Kehakeel ei lähe sageli kõnega kokku Kasutab kehakeelt, mis ei lähe kokku jutu sisuga, raskendab sõnumi kohalejõudmist

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 13.10.2016 20:46:45


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile