Hindamismudel: Jutustamine. Mitteeristav hindamine

Autor: Kai Koitla

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium Arvestatud
Esinemisoskus Ilmestab oma jutustust ilmete, liigutuste jmt.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav.
Jutustamise soravus Jutustab soravalt, loomulike pausidega.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.10.2016 15:58:42

Muudetud: 16.10.2016 16:00:51


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile