Hindamismudel: Joonistamine 6-7 aastased lapsed

Autor: Aliis Paal

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 5 4 32
vormistamine kasutab paberi pinda maksimaalselt kasutab paberi pinda peaaegu täiel määral kasutab paberi pinda vähesel määral vajab õpetaja suunamist
vahendid Leiab alati vajalikud töövahendid ja kasutab neid otstarbekalt ei leia aegajalt töövahendid ja nende kasutamisel vajab suunamist ei leia sageli töövahendid ja nende kasutamisel vajab suunamist vajab õpetaja suunamist
loovus kavandab oma töö iseseisvalt joonistuse loomisel matkib eakaaslast kavandab suure osa matkides eakaaslast või vajab õpetaja juhendamist ei huvitu tööst

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.11.2016 14:11:43

Muudetud: 07.11.2016 14:46:03


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile