Hindamismudel: 6-7 a luule esitamine

Autor: Piret LINK

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 4 3 21
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, loeb kiirustades ilmekus puudub, vuristab
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, kontakt kuulajatega) Vähene kontakt kuulajatega Hääletoon vaikne. Vähene kontakt kuulajatega. Kehakeel ebakorrektne.
sõnum esitaja toob arusaadavalt välja luuletuse sõnumi luuletuse sõnum on aimatav sõnum ei ole mõistetav sõnum puudub
esitus luuletus esitatakse peast kasutab lugemisel aeg-ajalt eakaaslaste abi Vajab õpetaja abi. Luuletus ei ole peas.
selgus esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, esitaja ei häälda mõningaid sõnu arusaadavalt ja õigesti kohati arusaamatu või liiga vaikne liiga vaikne või sõnadest ei saa aru

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.11.2016 14:14:09

Muudetud: 07.11.2016 15:03:23


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile