Hindamismudel: Luule esitamine

Autor: Helina Pärnpuu

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 4 3 21
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, mõõduka kiirusega, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti, kipub kiirustama kohati kaob ilmekus, kiirustab, pausid valed ilmekus puudub, esitab liialt kiiresti
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, kontakt kuulajatega) puudub kontakt kuulajatega kehakeel lohakas, puudub kontakt kuulajatega esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas
sõnum esitaja toob arusaadavalt välja luuletuse sõnumi luuletuse sõnum on aimatav sõnum ei ole mõistetav sõnum puudub
esitus luuletus esitatakse peast kasutab lugemisel aeg-ajalt abi - luuletus öeldakse ette
selgus esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, hääl selge lause lõpuni esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, hääl kipub lause lõpus ära vajuma hääldus kohati arusaamatu või liiga vaikne, hääl muutub lause lõpus vaikseks Hääldus arusaamatu või liiga vaikne, häält ei ole lause lõppudes kuulda

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.11.2016 14:15:33

Muudetud: 07.11.2016 14:59:48


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile