Hindamismudel: lugemisoskus

Autor: Anu Andrejeva

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium väga hea lugeja hea lugejaharjutamist vajav lugeja
õigsus Loeb vigateta, Loeb väheste vigadega, Esineb palju vigu
soravus Loeb soravalt Esineb üksikuid pause Veerib
ilmekus Loeb väga ilmekalt Loeb ilmekalt Loeb üksluiselt
kuuldavus Loeb selgelt, valju häälega Lugemine ei ole hästi kuulda Loeb väga vaikselt
tekstist arusaamine Mõistab teksti täiielikult Lüngad tekstist arusaamisel Ei saa loetust aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.11.2016 14:22:54

Muudetud: 07.11.2016 14:43:41


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile