Hindamismudel: JOONISTAMINE 6-7 AASTASTELE

Autor: Piret Vinogradov

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium SUPER VÄGA HEA HEARAHULDAV
TEHNILISED VÕTTED Kasutab iseseisvalt eelnevalt õpitud võtteid. Üldiselt kasutab iseseisvalt eelnevalt õpitud võtteid, vahel vajab õpitud võtete meeldetuletamist. Vajab tihti eelnevalt õpitud võtete meeldetuletamist, alles siis suudab iseseisvalt tööd jätkata Vajab individuaalset lähenemist, võtete meeldetuletamist ja toetust kuni joonistuse valmimiseni..
LOOVUS Suudab teemale loovalt läheneda. Enamjaolt läheneb teemale loovalt, aegaajalt vajab abi. Vajab tihti õpetaja abi, kuidas teemat kujutada. Vajab individuaalset lähenemist ja pidevat abi teema kujutamisel.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.11.2016 14:49:59


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile