Hindamismudel: Luule esitamine 2. klass

Autor: Pille Allaje

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 4 3 21
ilmekus Esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas, lugemisrütm paigas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, loeb kiirustades, lauselõpud lähevad ilmekus puudub, vuristab, tekivad pikad mõttepausid
esinemiskultuur Esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel kõnekas, pilkkontakt kuulajatega) Vähene kontakt kuulajatega Hääletoon vaikne. Vähene kontakt kuulajatega. Kehakeel ebakorrektne, nt. käed taskus, pilk maas/laes
sõnum Esitaja toob arusaadavalt välja luuletuse sõnumi luuletuse sõnum on aimatav sõnum ei ole mõistetav sõnum puudub
esitus Luuletus esitatakse peast kasutab lugemisel aeg-ajalt eakaaslaste abi Vajab õpetaja abi (riimuvate sõnade, piltskeemi näol) Luuletus ei ole peas.
selgus Esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, loeb piisavalt valju häälega esitaja ei häälda mõningaid sõnu arusaadavalt ja õigesti, hääletoon muutub aeg-ajalt vaiksemaks kohati arusaamatu või liiga vaikne kõne liiga vaikne või sõnadest ei saa aru või vaikib üldse

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.12.2016 16:23:32

Muudetud: 05.12.2016 16:35:38


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile