Hindamismudel: Jutustamine

Autor: Rita Pöör

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium väga hea hearahuldav
Jutustamise soravus Jutustab soravalt, loomulike pausidega. Kõne on ilmekas. Jutustab soravalt, teeb üksikuid mittevajalikke pause meeldetuletamiseks. Esinemises esineb ebakindlust. Jutustamine katkendlik, lisaküsimustele tuginedes. Sidusus kohati kadunud.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kuid liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline, kuid igavavõitu. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik.
Esinemisoskus Ilmestab oma jutustust ilmete, liigutuste jmt. abil. Tunneb end esinemisel hästi. Mõjub veenvalt. Jutustus on kohati ilmestatud. Üldmulje on rahuldav. Jutustus monotoone. Esitus on arglik.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.12.2016 16:26:16

Muudetud: 05.12.2016 16:38:53


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile