Hindamismudel: Joonistuse hindamine

Autor: Ülle Palumets

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 5 4 32
kompositsioon pildi pind on väga hästi ha teadlikult organiseeritud pildi pind on organiseeritud süsteemselt, aga on märgata üksikuid sisulisi vigu. pildi pinna organiseerimine on juhuslik, ei ole näha süsteemset kujundamistööd puudub pildi pinna organiseerimine vastavalt tööülesandele
vormistamine töö on esitamisel korrektne ja lõplikult viimistletud Viimistluses esineb üksikuid puudujääke Vormistamises puudujäägid, tehnika ebakorrektne kasutamine. töö on lõpetamata
vormiõpetus Ülesanne on täidetud vastavalt juhendile. kujutatu on äratuntav. Näha on mittemõistmisest tingitud vastuolud kujutatut võib aimata kujutis ei ole äratuntav

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.12.2016 16:28:50

Muudetud: 05.12.2016 16:46:13


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile