Hindamismudel: Esitluste ettekandmine

Autor: Jekaterina Domaševa

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 3 2 1
Algus On tervitatud kuulajaid, ennast ja esitluse teemat tutvustatud, sama info on olemas ka slaidil. On tervitatud kuulajaid, ennast ja esitluse teemat tutvustatud, sama info on slaidil osaliselt nimetatud või puudub. Ei ole kuulajaid tervitatud ega ennast ja esitluse teemat tutvustatud, sama info puudub ka slaidilt.
Sisu Kõik vajalikud slaidid on olemas: lemmiklooma välimus/ iseloom, lemmiktoit ja lemmiktegevused.Toimus õigeaegne slaidide vahetus, esitluse sisu vastab teemale, on põhjalik ja korrektne, kirjavigu ei esine. Esineja ei loe teksti slaididelt maha. Vajalikud slaidid on osaliselt olemas: lemmiklooma välimus/ iseloom, lemmiktoit ja lemmiktegevused. Slaidide vahetus toimus viivitusega, esitluse sisu vastab osaliselt teemale, on osaliselt põhjalik ja korrektne, esineb vähe kirjavigu. Esineja aeg-ajalt l Vajalikud slaidid puuduvad: lemmiklooma välimus/ iseloom, lemmiktoit ja lemmiktegevused. Slaidide vahetus ei toimunud õigeaegselt, esitluse sisu ei vasta teemale, ei ole põhjalik ja korrektne, esineb hulgaliselt kirjavigu. Esineja loeb teksti slaididelt m
Suuline esitlus Esitluse tähtsad osad on toonitud, pausid on õigesti kasutatud, kõne on selge ja arusaadav, ei esine parasiitsõnu ja on korrektne, on olemas silmside kuulajatega. Esitluse tähtsad osad on osaliselt toonitud, pausid on vähesti kasutatud, kõne on enam-vähem selge ja arusaadav, esineb vähe parasiitsõnu ja on osaliselt korrektne, silmside kuulajatega on osaliselt olemas. Esitluse tähtsad osad ei ole toonitud, pause ei kasutata, kõne ei ole selge ja raskesti arusaadav, esineb parasiitsõnu ja ei ole korrektne, silmside kuulajatega puudub.
Kujundus Esitluses kasutatud teksti värv ja suurus on kooskõlas, tausta värv on valitud korrektselt, teksti osakaal slaidil on piisav, on kasutatud otstarbeliselt animatsiooni. Esitluses kasutatud teksti värv ja suurus on osaliselt kooskõlas, tausta värv on valitud korrektselt, teksti osakaal slaidil on piisav, on kasutatud otstarbeliselt animatsiooni. Esitluses kasutatud teksti värv ja suurus ei ole kooskõlas, tausta värv on valesti valitud, teksti osakaal slaidil on üleliigne, animatsiooni ei ole kasutatud otstarbeliselt.
Graafika On seotud esitluse sisuga, seda on piisavalt, hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. On osaliselt seotud esitluse sisuga, seda on piisavalt, keskmise kvaliteediga ja osaliselt toetab lugeja huvi ja arusaamist. Ei ole seotud esitluse sisuga, seda on palju, ei ole hea kvaliteediga ja ei toeta lugeja huvi ja arusaamist.
Lõpp Tänusõnad on nii kirjas kui kõnes, on antud võimalus lisaküsimustele. Tänusõnad on osaliselt väljendatud, võimalus lisaküsimustele on antud meeldetuletusega. Tänusõnu ei ole ei kirjas ega kõnes, ei ole antud võimalust lisaküsimustele.
Ajalimiit 5-10 min 10-20 min rohkem kui 20 min

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 11.12.2016 18:35:02

Muudetud: 12.10.2017 22:05:01


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile