Hindamismudel: Õppematt

Autor: Kati Kirsipuu

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium 4 3 21
Puhtus Puhas, korrektne töö Töö on puhas, mõnes kohas natuke liimi. Töö võiks olla puhtam, liimijäljed rikuvad töö tulemust Töö on väga liimine ja sõrmejälgi täis
Tulemused Õpilaste töö on valminud täiel määral. Õpilaste töö on valminud miinimum määral. Õpilaste töö on valmimisel. Õpilaste töö on poolikult valmis.
Õpilaste tegevus projektis ja Innovaatilisus Õpilane töötab projektis iseseisvalt, kasutades oma fantaasiat, loovust ning vajadusel tööjuhendit. Õpilane töötab projektis vähese juhendamise alusel. Õpilane töötab projektis õpetaja pideval suunamisel. Õpilane ei tööta projektis iseseisvalt.
Informatsioon projekti/õppemati kohta Informatsioon projekti/õppemati kohta väga hea. Informatsioon projekti/õppemati kohta piisav. Informatsioon projekti/õppemati kohta kesine. Informatsioon projekti/õppemati kohta puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 29.01.2017 14:14:02

Muudetud: 29.01.2017 14:14:33


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile